Vappu 2021 – Första maj 2021

Oili Airaksinen-Rajala, Seppo Hakala ja Erik Cederholm laskivat seppeleen 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muisto-merkille.

Oili Airaksinen-Rajala, Seppo Hakala och Erik Cederholm uppvak-tade vid minnesmärket över de som stupade för sin övertygelses skull 1918.