Valprogram 2021-2025

RÄTTVISA OCH JÄMLIKHET – VASA ÄR REGIONENS TVÅSPRÅKIGA OCH INTERNATIONELLA MOTOR

Vasa är en familjevänlig stad

 • bra kvalitet på småbarnsfostran och grundskola ger barnen en stark grund att stå på
 • motion och kultur ska vara en del av skoldagen, barns och ungas röst skall höras
 • flexibla tjänster, stöd och handledning till familjerna i ett tidigt skede motverkar social ojämlikhet 
 • alla ungdomar ska ha rätt till en ledd hobby efter skoldagen
 • gör ungdomsverkstaden bestående och öka stödboende för unga och unga vuxna

En bra ålderdom på äldres egna villkor

 • olika stödformer för att klara vardagen för de som bor hemma och för närståendevårdare
 • gör vårdarbete mer lockande och säkerställ att det finns tillräckligt med utbildad personal
 • utnyttja den nya teknologins bästa sidor för att stöda välbefinnande
 • garantera Seniorcentrets verksamhet, så att Vasa är en trygg stad att bli äldre i
 • snabbare tillgång till en plats på effektiverat serviceboende, men det skall finnas trygga och hemtrevliga boendealternativ också för självständiga äldre
 • gör det lättare för de äldre att ha ett fortsatt aktivt liv; att röra sig och motionera, att ta del av kulturutbudet och att medverka i samhällslivet

Social- och hälsovårdstjänster efter 2022

 • fortsatt tillgång till tillräcklig kommunal närservice även efter att välfärdsområdets verksamhet kommit igång
 • samarbetet med föreningar och andra serviceproducenter skall vara centralt och jämlikt i den nya välfärdsorganisationen
 • överförandet av social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets personal skall skötas omsorgsfullt

Vasa i spetsen för hållbar utveckling

 • staden, högskolorna och företagen motverkar klimatförändringen tillsammans
 • minska på trafikens utsläpp och bygg flera trygga leder för lätt trafik
 • minska belastningen på vattendragen
 • satsa på cirkulär ekonomi i upphandlingarna
 • beakta hållbar utveckling i markanvändning, planering och byggande
 • satsa på boende till rimligt pris i en trygg miljö

Vasa är en innovativ studiestad

 • Vasa ska vara en kunnig och modig studiestad, där man gärna stannar kvar efter studierna
 • ta till vara studerandes kunskaper och idéer i utvecklingen av staden

Mångsidig näringslivsstruktur ger jobbmöjligheter

 • fortsatta satsningar på Vasa som en framgångsrik industri- och företagsort; staden skall skapa goda verksamhetsförutsättningar för företagen
 • en mångsidig näringslivsstruktur ger jobbmöjligheter också i förändringens tider
 • sätt fart på hamn-, järnvägs- och sjövägsprojekt
 • satsningar på utbildning gör det möjligt för företag och kommuner att rekrytera kunnig personal

Demokrati

 • skapa en stark kultur av delaktighet i Vasa – kommuninvånarna, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samlas för att diskutera, lyssna och utveckla staden

SDP:s kandidater tar avstånd från rasism och hatretorik.

Vaasan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö – Vasa Social-demokratiska Kommunalorganisation ry