Vaasan demarit sinun asiallasi 2017-2021

Demarien kymmenen kärjessä

 1. Lasten ja nuorten parempi Vaasa
 • rajaamaton päivähoito-oikeus takaisin, maksut eivät saa olla esteenä lapsen hyvälle hoidolle
 • hyvä koulu lapsen ja nuoren oikeus – jatkamme taistelua lähikoulujen puolesta, Palosaaren kouluun taas lapsia
 • uusia joustavia ratkaisuja koulutiloihin
 • liikuntaharrastukset kaikkien lasten ja nuorten ulottuville
 • kielikylpy- ja musiikkiluokat kaupungin vetovoimatekijä
 • uusia polkuja nuorille: etsivä nuorisotyö ja uudet osallistumis- ja vaikuttamiskeinot täysillä käyttöön
 1. Arvokas ja turvallinen vanhuus
 • kotona asuville ikäihmisille hyvät hoito-, kuntoutus, kuljetus- ja virkistyspalvelut, ennaltaehkäisevä työ kantaa hedelmää
 • riittävästi hoitajia palvelutaloihin, hoitoa omalla äidinkielellä
 • omaishoitajille lisää tukea
 1. Monipuolinen asuntotarjonta
 • eri puolille kaupunkia monimuotoista asuntotarjontaa – hyödynnetään täysmääräisesti valtion asuntorahoitusta
 • asumisen kiinteistövero pidettävä kohtuullisena
 • Vähänkyrön alueen hienot asumismahdolliset käyttöön
 1. Toimivat ja sujuvat liikenneyhteydet
 • jatketaan demarien aloitteesta käynnistynyttä bussiliikenteen parantamista ohjenuorana ympäristöystävällisyys
 • rattaille ja rollaattoreille tilaa busseissa
 • kokeiluilla uusia toimivia liikenneratkaisuja
 • Vähänkyrön tieyhteydet kuntoon
 1. Vaasan 13.000 opiskelijaa tärkeä osa kaupunkia
 • vahvistetaan Vaasaa osaavana ja rohkeana opiskelukaupunkina ja myös opiskelijoiden tulevaisuuden kotikaupunkina
 • tukea opiskelijoiden kulttuuri- ja liikuntatoimintaan ja yrittäjyyteen
 1. Maahanmuuttajat aktiivisiksi kuntalaisiksi
 • maahanmuuttajien omat voimavarat tunnistettava ja heidät otettava mukaan yhteiskunnan rakentamiseen aktiivisina kuntalaisina
 • kotouttaminen kaupungin, yritysten, järjestöjen ja vaasalaisten yhteinen asia – tehdään asioita yhdessä
 • työharjoittelusta tie työelämään ja yritystoiminnan aloittamiseen
 1. Kulttuurin vuoro on nyt
 • kunnon panostukset kaupungin kulttuuritoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen
 • bänditiloja eri puolille kaupunkia
 • Taiteiden yöstä valtakunnallinen kansanjuhla ja Vaasan imagon kohottaja
 1. Yksinyrittäjät ja pienyrittäjät Vaasan voimavara
 • pienyrittäjille entistä paremmat olosuhteet joustavalla päätöksenteolla
 • kuullaan aidosti yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien toiveita
 1. Uusi kunta 2019
 • kunta muuttuu merkittävästi 2019. Vaasan vahvuudet – energiaosaaminen, koulutus ja tutkimus, kansainvälisyys ja elävä kaksikielisyys – tiennäyttäjinä muutosten keskellä
 • Vaasa yhdessä naapurikuntien kanssa läntisen Suomen veturiksi, tehdään kuntaliitoksia kaikkien yhteiseksi eduksi
 • uudelta valtuustolta uutta ajattelua ympäristön hyväksi: kiertotalous ja helppo sähköinen asiointi kuntoon

10. Demokratia

 • uusi osallistumisen kulttuuri Vaasaan – kuntalaiset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat hoitamaan asioita saman pöydän ääreen
 • vaasalaiset aktiivisiksi uuden Pohjanmaan maakunnan vaikuttajiksi maakuntavaaleissa tammikuussa 2018
 • myös heikompiosaisille taattava hyvät SOTE-palvelut uudessa järjestelmässä 2019