Uusia luottamushenkilöitä – Nya förtroendevalda

Tässä Vaasan uudet demaripäättäjät! Sivua päivitetään vielä sitä mukaan kun valintoja eri elimiin tehdään.

Här är Vasas nya socialdemokratiska beslutsfattare! Sidan uppdateras ännu vartefter nya val till de olika organen sker.

vvv

VAASAN KAUPUNKI – VASA STAD

Kaupunginhallitus – Stadsstyrelsen
Maria Tolppanen pj./ordf.  (varajäsen/ersättare Arja Miettinen)
Jorma Kivimäki, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Antonio Teca)

KH:n hyvinvointijaosto – Styrelsens välfärdssektion
Antonio Teca  (Arja Miettinen) 
Mari Viljamaa  (Per Hellman)

KH:n konsernijaosto – Styrelsens koncernsektion
Jorma Kivimäki pj./ordf.  (Antonio Teca) 
Arja Miettinen  (Maria Tolppanen)

Vanhusneuvosto – Äldrerådet
Ritva Heiman  (Liisa Sirén) 
Marjatta Kiviranta  (Raija Tuomaala) 
Christer Westerback  (Brita Helsing)

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden
Erkki Teppo  (Pekka Perälä) 
Piia Yli-Heikkuri  (Virva Hirvi-Nevala) 

Kasvatus- ja opetuslautakunta – Nämnden för fostran och undervisning
Jasmin Granholm pj./ordf.  (Sanna Halonen) 
Nils-Johan Englund  (Kurt Jäntti) 

Lautakunnan suomenkielinen jaosto
Sanna Halonen (Aleksi Mäkkylä) 

Nämndens svenskspråkiga sektion
Nils-Johan Englund  (Isa Muotio) 

Lautakunnan yksilöjaosto – Nämndens individsektion 
Kurt Jäntti  (Nils-Johan Englund)

Koulutuslautakunta – Utbildningsnämnden
Janika Viitanen  (Ulla Pihlajamäki) 
Tuija Kivioja  (Henri Olesen) 

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Ulla Pihlajamäki  (Mohamed Shimer)

Utbildningsnämnden svenskspråkiga sektion
Henri Olesen vice ordf.  (Karita Blom)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta – Kultur- och idrottsnämnden
Ida Jousmäki pj./ordf.  (Tanja Ruutiainen) 
Heikki Keränen  (Akseli Juslin)

Lautakunnan kulttuurijaosto – Nämndens kultursektion
Akseli Juslin  (Heikki Keränen)

Lautakunnan liikuntajaosto – Nämndens idrottssektion
Tanja Ruutiainen  (Ida Jousmäki)

Kaupunkiympäristölautakunta – Stadsmiljönämnden
Pirjo Andrejeff  (Oili Airaksinen-Rajala) 
Maija Alasalmi  (Seija Vainio)

Rakennus- ja ympäristölautakunta – Byggnads- och miljönämnden
Aira Helala  (Katri-Helena Hakomäki) 
Per Hellman  (Kai Kleemola) 

Teknisten liikelaitosten johtokunta – Direktionen för de tekniska affärsverken
Seppo Korpi pj./ordf.  (Jorma Rantala) 
Marjatta Kiviranta  (Tanja Ruutiainen)

Sosiaali- ja terveyslautakunta – Social- och hälsovårds-nämnden (10.8.-31.12.2021) 
Marjatta Kiviranta varapj./vice ordf.  (Liisa Sirén) 
Kurt Jäntti  (Seppo Koljonen)

Lautakunnan yksilöjaosto – Nämndens individsektion
Liisa Sirén (Seppo Koljonen)

Vähänkyrön aluelautakunta – Lillkyro områdesnämnd
Marjatta Kiviranta  (Kurt Jäntti)

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden 
Pauli Karhu vpj/vice ordf.

vvv

KUNTIEN YHTEISET TOIMIELIMET – GEMENSAMMA ORGAN FÖR FLERA KOMMUNER

Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta – Direktionen för Österbottens räddningsverk
Karita Blom  (varajäsen/ersättare Marko Kuusilehto)

vvv

KUNTAYHTYMÄT – SAMKOMMUNER

VAASANSEUDUN AREENAT -kuntayhtymän hallitus – Styrelsen för samkommunen VASAEGIONENS ARENOR
Sari Ala-Heikkilä  (varajäsen/ersättare Hamid Sadiki)

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄ Hyky – SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
Valtuusto – Fullmäktige

Kurt Jäntti  (Nils-Johan Englund) 
Tuija Kivioja  (Marjatta Kiviranta)

Hallitus – Styrelsen
Per Hellman varapj./vice ordf.  (Nils-Johan Englund)

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto

Oili Airaksinen-Rajala  (Jorma Rantala)

KÅRKULLA SAMKOMMUN
Fullmäktige 

Jukka Eskelinen  (Isa Muotio)

v

POHJANMAAN LIITTO – ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

Edustajainkokous – Representantskapet
Erkki Teppo  (varajäsen/ersättae Oili Airaksinen-Rajala

Maakuntavaltuusto – Landskapsfullmäktige 2021-2025
Matias Mäkynen pj./ordf.  (Per Hellman) 
Pirjo Andrejeff  (Maria Tolppanen)

Maakuntahallitus – Landskapsstyrelsen 2021-2025
Oili Airaksinen-Rajala  (Piia Yli-Heikkuri)

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden
Pirjo Andrejeff, varajäsen/ersättare

Kulttuurilautakunta – Kulturnämnden
Sanna Halonen pj./ordf.  (Aira Helala) 
Erkki Lehtimäki  (Pekka Perälä)


MUUTA – ANNAT

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet – Gode män vid fastighetsförrättningar
Aleksi Mäkkylä
Maria Marins

Käräjäoikeuden lautamiehet – Nämndemän vid tingsrätten
Oili Airaksinen-Rajala
Pia Vuoto
Mohamed Shimer
Karim Habibi

Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta – Delegationen för Österbottens polisväsende
Marko Kuusilehto

Folktinget
Styrelsen

Nils-Johan Englund, ersättare
Utbildningsutskottet
Karita Blom, ordinarie medlem


vvv