Tarvitsemme toinen toisiamme

Nyt on aika päättää, mihin suuntaan Vaasaa halutaan viedä. Meillä on moni asia jo hyvin, mutta monta asiaa voidaan tehdä paremmin.

Lapset oivat tulevaisuutemme, meidän on huolehdittava siitä, että lapsilla on turvallinen lapsuus, päivähoitopaikka lähellä kotia ja lähikoulu nurkan takana.

Nuoret tarvitsevat harrastuspaikkoja ja kokoontumistiloja. 

Kunnan on kannettava vastuu siitä, että työttömät ja avoimet työpaikat kohtaavat. Meille on tuloissa runsaasti uusia työpaikkoja, kunnan pitää vastata siitä, että uusiin paikkoihin löytyy koulutettua työvoimaa.

Ikääntyneille on taattava ihmisarvoinen vanhuus. On pidettävä huolta siitä, että omaishoitajat eivät uuvu työtaakan alle vanhusten tai muutoin sairaiden kanssa. Tähän päästään sillä, että tuuraajia löytyy ja että palveluseteliä saa jatkossakin käyttää esimerkiksi siivouspalveluun.

Erilaisissa hoitopaikoissa asuville on taattava mahdollisuus ulkoiluun ja harrastamiseen palkkaamalla tarpeeksi henkilökohtaisia avustajia.

Kasvava ongelma myös Vaasassa on mielenterveyden horjuminen, masennus kaikissa ikäryhmissä ja päihdeongelmien räjähdysmäinen kasvu. Kunnan pitää varautua antamaan maksusitoumuksia hoitoon narkomaniaan tai alkoholismiin sairastuneille. Hoitoa tarvitsevat myös päihderiippuvaisen läheiset, koska narkomaani tai alkoholisti sairastuttaa koko perheen. Tämä on tiedostettava ja ongelmaan on tartuttava.

Pidetään huoli kunnasta, kunta pitää huolen meistä.

Maria Tolppanen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kaupunginvaltuutettu SDP

9.6.2021