SDP:n aluevaltuustovaltuutetut – SDP:s ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidettiin 23.1.2022. SDP otti kahdeksan paikkaa Pohjanmaan hyvinvointi­alueen valtuustossa ja on valtuuston toiseksi suurin ryhmä RKP:n jälkeen. 
Ryhmä järjestäytyi 3.2.2022.

Finlands första välfärdsområdesval hölls den 23.1.2022. SDP tog åtta platser i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige och är den näst största gruppen efter SFP. 
Gruppen höll sitt konstituerande möte den 3.2.2022.

Valtuutetut – Ledamöter 
Kim Berg (Vaasa) 
Matias Mäkynen (Vaasa) – ryhmän puheenjohtaja / gruppens ordförande
Mervi Rantala (Pietar­saari)  – 1. varapj. / 1 vice ordf.
Arja Miettinen (Vaasa) 
Sari Ala-Heikkilä (Vaasa) 
Maria Tolppanen (Vaasa) 
Jorma Kivimäki (Vaasa) 
Peter Sjökvist (Närpes) – 2. varapj. / 2 vice ordf

Varavaltuutetut – Ersättare 
Rebecca Åkers (Korsholm) 
Simon Holmstedt (Jakobstad) 
Anna Caldén (Nykarleby) 
Viktor Kock (Pedersöre) 
Kari Koskela (Pietarsaari) 
Tuija Kivioja (Vaasa) 
Bernhard Bredbacka (Larsmo) 
Jukka Harju (Laihia)