Osakligt i Vasafullmäktige

Karita Blom

Vasabladet 17.8.2022 – insändare

Osakligt i fullmäktige

Jag följde via nätet med Vasa stadsfullmäktiges möte den 15.8. Mötet behandlade bl.a. Lotta Alhonnoros (Gröna) motion om icke-diskriminering och jämställdhet på arbetsplatser och i skolor. 

Under diskussionen påstod Sannfinländarnas Kimmo Köykkä att pojkar och män med invandrarbakgrund står för merparten av sexuella trakasserier mot flickor och kvinnor. Han presenterade dock inga faktauppgifter till stöd för sitt påstående, men ansåg att det i en del invandrarkulturer är naturligt att män kladdar (lääppiä) på kvinnor.

Hans partikollega Lauri Karppi spädde på och konstaterade att detta är följden av att stat och kommuner understöder ”dålig invandring”. Trakasserier sker innan personer från ”sämre kulturer” lärt sig leva enligt finländska normer. Man baxnar.

Till all lycka hade några fullmäktigeledamöter sinnesnärvaro att på ett sakligt sätt bemöta de sannfinländska påhoppen. Även mötets ordförande Tommi Mäki påminde om att anförandena ska hållas på saklig nivå.

Man baxnar och blir lätt mållös inför sannfinländarnas utläggningar. Men just mållös får man inte förbli. Jag hoppas att fler ledamöter i framtiden stiger upp och bemöter dylika osakligheter. Jag vet, att majoriteten av ledamöterna inte omfattar sannfinländarnas åsikter. Låt detta synas och höras i fullmäktigesalen!

Sen kan man fråga sig i vems kultur det är normalt att kladda på kvinnor. Sannfinländarnas dåvarande riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen kränkte grovt sin kvinnliga kollegas integritet i riksdagens café i december 2017. Han kysste Veera Ruoho (Saml.) med våld och skadade henne både fysiskt och emotionellt.  Det här är ett faktum, inte ett löst påstående utan uppbackning.