Svenska socialdemokrater i församlingsvalet

Församlingsvalet ordnas söndagen den 20.11.2022. Förhands-röstningen pågår 8–12.11.2022. 

Vasa svenska församling hör till Vasa kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

I det ena valet väljs 14 nya förtroendevalda till församlingsrådet i Vasa svenska församling. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. I det andra valet väljs Vasa svenska församlings 14 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige består av samfällighetens tre församlingar, Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta. Fullmäktige leder samfällighetens verksamhet och fördelar bl.a. resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Kandidaterna har skilda nummer till kyrkofullmäktige och till församlingsrådet, se nedan!

Kyrkofullmäktiges valsedel är vit och församlingsrådets valsedel är i färg.

Karita Blom

Pensionär

Kyrkofullmäktige: nr 3

Församlingsrådet: nr 19

Länk till valkompassen

Nils-Johan Englund

Verksamhetsledare

Kyrkofullmäktige: nr 5

Församlingsrådet: nr 21

Länk till valkompassen

Jonna Lindqvist

Personlig assistent

Kyrkofullmäktige: nr 8

Församlingsrådet: nr 27

Länk till valkompassen

Anna Sundback

PL, lärare

Kyrkofullmäktige: nr 15

Församlingsrådet: nr 33

Länk till valkompassen