Pirjo Andrejeff johtaa ryhmää / leder gruppen

Vaasan valtuuston SDP-ryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 13. helmikuuta.

Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pirjo Andrejeff. Hän jatkaa Matias Mäkysen tehtävää, Matiakselle haluttiin nyt antaa enemmän aikaa keskittyä kansanedustajan tehtäviin.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Miettinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Per Hellman. Sihteeriksi kutsuttiin ryhmän ulkopuolelta Karita Blom.

Kaikki valinnat ovat voimassa valtuustokauden loppuun saakka, 31.5.2021.

**************

Socialdemokratiska gruppen i Vasa stadsfullmäktige höll årets första möte den 13 februari.

Till ny ordförande för fullmäktigegruppen valdes enhälligt Pirjo Andrejeff. Hon tar över efter Matias Mäkynen, som nu ges mer tid att koncentrera sig på arbetet som riksdagsledamot.

Första vice ordförande blev Arja Miettinen och andra vice ordförande Per Hellman. Till sekreterare kallades Karita Blom, utanför gruppen.

Alla val gäller till mandatperiodens slut, 31.5.2021.