Alueen toimielimet – Välfärdsområdets organ

Hyvinvointialue - Välfärdsområdet

Pohjanmaan hyvinvointialueen luottamuselimien toimikausi alkoi 1.3.2022, alueen varsinainen toiminta alkaa 1.1.2023. Alla SDP:n luottamushenkilöt koko alueelta, vaasalaiset edustajat sinisellä värillä.

Mandatperioden för Österbottens välfärdsområdes förtroendeorgan inleddes den 1.3.2022.men områdets ordinarie verksamhet startar den 1.1.2023. Här är SDP:s förtroendevalda från hela området, Vasas representanter med blå färg.

vv

Aluevaltuusto – Fullmäktige
Kim Berg, 1. varapuheenjohtaja/1 vice ordförande

Aluehallitus – Styrelsen
Peter Sjökvist, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Bernhard Bredbacka) 
Mervi Rantala, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Sanna Halonen)

Kansalliskielilautakunta – Nationalspråksnämnden 
Sari Ala-Heikkilä, puheenjohtaja/ordförande  (varajäsen/ersättare Anja Heinänen) 
Jukka Harju, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Seppo Korpi

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden
Kari Häggblom, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Kirsti Ikola)

Aluevaalilautakunta – Välfärdsområdesvalnämnd 
Marjatta Kiviranta, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Martti Suomi)

Omistajaohjausjaosto – Ägarstyrningssektionen 
Elin Härmälä, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Janina Hannus)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto – Sektionen för intern kontroll och riskhantering 
Mari Viljamaa, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Sven-Olof Nordlund)

Henkilöstöjaosto – Personalsektionen 
Aira Helala, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Ralf Holmlund)

Yksilöasioiden jaosto – Individsektionen 
Kurt Jäntti, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Tarja Makkonen)

Pelastusjaosto – Sektionen för räddningsväsendet 
Kari Koskela, puheenjohtaja/ordförande  (varajäsen/ersättare Minna Andrejeff) 
Anna Caldén, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Karita Blom)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja rajapintajaosto – Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
Arja Miettinen, varapuheenjohtaja/vice ordförande  
(varajäsen/ersättare Esa Makkonen
Simon Holmstedt, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Anna-Lena Aspegren-Törnroos)

vv