Edustajisto peruttu – Representantskapet inställt

Etusivu

Kunnallisjärjestön edustajiston kokous 30.3.2020 on peruttu. Suurempia tilaisuuksia ei saa nyt järjestää, eivätkä SDP:n säännöt salli jäsenkokousten järjestämistä etäkokouksena. Edustajiston kokous siirtyy ajankohtaan, jossa järjestäminen on terveyden kannalta taas turvallista. Kutsu ja kokouksen asiakirjat lähetetään silloin.

Osastojen johtokunnan kokoukset tulisi järjestää etäkokouksena tai sähköposti-kokouksena.

Pohjanmaan piiri ja kunnallisjärjestö tiedottavat kevään ja kesän muista tapahtumista sitä mukaan, kun uutta tietoa saadaan.

Kunnallisjärjestön hallitus Kuha kokoontuu seuraavan kerran ma 30.3. klo 18.00 teamsin kautta.

****************

Kommunalorganisationens representantskapsmöte den 30.3.2020 är inställt. Större sammankomster är nu förbjudna, och SDP:s regler tillåter inte att man håller medlemsmöten på distans. Representantskapets möte flyttas framåt till en tidpunkt, då det inte längre utgör en fara för hälsan. Kallelse och mötesdokumenten skickas närmare mötet.

Avdelningarnas styrelsemöten bör hållas via teams eller som e-postmöten.

FSD och kommunalorganisationen informerar om vårens och sommarens andra evenemang vartefter det finns aktuella direktiv.

Kommunalorganisationens styrelse Kuha sammanträder nästa gång mån den 30.3 kl. 18.00 via teams.

Kuva/Bild: Rauman kaupunki