Mielipiteet

Tarvitsemme toinen toisiamme

Nyt on aika päättää, mihin suuntaan Vaasaa halutaan viedä. Meillä on moni asia jo hyvin, mutta monta asiaa voidaan tehdä paremmin. Lapset oivat tulevaisuutemme, meidän on huolehdittava siitä, että lapsilla on turvallinen lapsuus, päivähoitopaikka lähellä kotia ja lähikoulu nurkan takana.…
Lue lisää

Missä ne avoimet työpaikat ovat?

Vaikka hyvinvointi on yhteinen etu, se ei ole itsestään selvyys. Sen eteen on tehtävä töitä, jotta kaikki pysyvät mukana. Hyvinvointi rakentuu työstä ja toimeentulosta, terveydestä ja kulttuurista. Vasassa pidämme huolen siitä, että terveys- ja lääkäripalvelut paranevat hyvinvointikuntayhtymän myötä, ja että…
Lue lisää

Mihin katosi valtuuston valta?

Valtuusto toki päättää talousarviosta, hyväksyy lopullisesti kaavat, valtuustoaloitteet ja eräitä muita asioita. Kaava-, aloite- ja monissa muissakin asioissa päätäntävalta usein rajoittuu käytännössä asian palauttamiseen uudelleenvalmisteluun. Toki voi tehdä toivomusponsia samalla kun asia hyväksytään, mutta kuten nimikin sanoo, ne ovat vain…
Lue lisää

Oikeudenmukaisuus vahvistaa demokratiaa

Suomi on vahva demokratia, jonka eduskunta ja muu hallinto on pysynyt toimintakykyisenä myös pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Silti meidänkin järjestelmämme on haavoittuvainen ja altis häiriöille, eikä asian suhteen ole syytä olla sinisilmäinen. Demokratia on puolustettava aina. Toisen vahvana pidetyn demokratian,…
Lue lisää