Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Linnea West (sd.) Pohjalainen 8.3.2018

Etusivu

”Vanhan Vaasan koulun oppilaat jatkavat syksyllä koulutyötään väistötiloissa, josta he muuttavat aikanaan alueelle rakennettavaan uuteen koulutaloon.

Nämä ovat kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan Linnea Westin (sd.) omat lähtökohdat päätöksenteolle, kun lautakunta istuu ensi keskiviikkona ratkomaan vuosia sisäilmaongelmista kärsineen opinahjon tulevaisuutta.

West kertoo, että lautakunnan jäsenet saivat keskiviikkona kokouksen esityslistan, mutta se ei sisältänyt vaihtoehtoja koulun mahdolliselle väistötilalle, eikä siis liioin vs. koulutoimenjohtajan Kari Nummelanesitystä asian hoitamistavasta.

Nummelan mukaan mahdollisia evakkopaikkoja on useita. Hän sanoo, että priorisointi riippuu lähinnä kustannuksista, joita laskee parhaillaan talotoimi (Pohjalainen 7.3.).

– Ennen kuin saan selvitykset, en osaa ottaa kantaa yksittäisiin väistötilamahdollisuuksiin. Aion pyytää virkamiehiltä, että lautakunnan jäsenet saavat materiaalin jo ennen kokousta kunnollisen perehtymisen varmistamiseksi. Jos asiat tuodaan vasta kokoukseen, päätöksenteko ei välttämättä ole niin laadukasta kuin se voisi olla, sanoo West.

Puheenjohtajan mielestä päätöksen tärkein lähtökohta on turvallinen kouluympäristö, mutta myös vanhempien näkemykset pitää ottaa huomioon.

– Uskon, että nämä asiat ovat liitoksissa keskenään.

West katsoo, että kaikki Vanhan Vaasan koululaiset pitää sijoittaa samaan evakkopaikkaan.

– Jos lapset hajautetaan eri osoitteisiin, ei muodostu pysyviä ihmissuhteita, joka on myös tärkeä osa koulunkäyntiä.

Kolmas tärkeä linjaus on Westin mukaan varmistaa, että alueella rakennetaan viipymättä uusi koulutalo.

– Nykyrakennuksen korjaustarpeet ovat niin mittavat, että lähes samaan rahaan saadaan uusi. Vanhan korjaamisessa ei ole mitään järkeä.

Koululaisten vanhemmat ovat arvostelleet välillä kitkerästikin kaupungin päättäjien saamattomuutta pitkään kestäneen ongelman hoitamisessa.

West sanoo ymmärtävänsä vanhempien huolen. Hän vakuuttaa, että istuva lautakunta suhtautuu asiaan vakavasti.

– Meillä on vahva tahto ratkaista ongelma. Asiasta käytiin keskustelu jo tammikuun kokouksessa. Katsoimme, että helmikuun kokous tulee liian nopeasti laadukkaan selvityksen saamiseksi, joten päätöksenteko siirtyi maaliskuulle.

Westin mukaan lautakunta ilmaisi jo tammikuussa tahtonsa, että akuutisti oireileville lapsille tulee taata pääsy halutessaan toiseen kouluun.

– Nummela lupasi hoitaa, ettei yksikään lapsi joudu sinnittelemään. Vielä tälle keväälle ei koko koululle pystytä evakkopaikkaa järjestämään, mutta olen ymmärtänyt, etteivät lasten vanhemmat tätä vaadikaan.

Vanhempainyhdistyksen arvion mukaan oppilaista jopa puolet oireilee. Henkilökunnasta 14 on ilmoittanut vaivoistaan, kun kokonaisvahvuus on 25.

Opettajista oireilee puolet ja osa on vaihtanut sisäilmaongelmien vuoksi työpaikkaa.

West sanoo, että tärkein lähtökohta on lasten turvallisuus.

– Lapsilla ei ole vaihtoehtoa, sillä oppivelvollisuus sitoo heidät yhteen paikkaan. Aikuiset voivat vaihtaa työpaikkaa. Toki sisäilmaongelmat ja opettajien suuri vaihtuvuus nivoutuvat yhteen. Kaikille on tarjottava terveellinen kouluympäristö sekä kunnollinen opiskelu- ja työrauha.
JOUNI PIHLAJASAARI”

Linkki Pohjalaiseen
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/lautakunnan-puheenjohtaja-haluaa-vanhaan-vaasaan-väistötilat-ja-uuden-koulun-lapsilla-ei-ole-vaihtoehtoa-1.2560580

Kommentoi