Kotiseutupäivillä 10.-13.8.2017

Kuvia

Jyväskylä isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 10.–13.8.2017 teemalla Kotiseutu liikkeessä – on the move!
Pohjalanmaan Liiton Kulttuurilautakunta lähetti osallistujaksi päiville Erika Airaksisen ja viralliseksi vuosikokousedustajaksi lautakunnan pj Oili Airaksinen-Rajalan.

Erika osallistui lisäksi julkilausumavaliokuntaan. Alla julkilausuma, joka löytyy sivuilta: http://kotiseutuliitto.fi/node/3182
Julkilausuma:
Kaikilla on oikeus kotiseutuun
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 11.8.2017

Yhä globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja.
Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi. Kulttuurinen moninaisuus rikastuttaa kotiseutuja. Kaikilla on oltava oikeus olla osa yhteiskuntaa ja vaikuttaa asuinalueeseensa.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen Jyväskylässä perjantaina 11. elokuuta antama julkilausuma pohjautuu Kotiseutuliiton toiminnan päälinjoihin, jotka ovat

kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
asukkaiden osallisuuden vahvistaminen sekä
uudet toimintamuodot kotiseututyössä
.

Etenkin näiden teemojen alla Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille kotiseututyötä 100-vuotiaassa Suomessa.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä toimii yli 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta sekä kehittää ja tukee kotiseututyötä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Kommentoi