Mitä hyötyä isommasta kunnasta?

Kirjoituksia

Vaasanseudulla vastaus on selvä. Täällä elää yli 100.000 ihmistä tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Seutu on toiminnallinen kokonaisuus.

Alueemme on kuin yksi kunta, vaikka se hallinnollisesti muodostuu useista kunnista. Ihmiset kulkevat töihin, kouluihin, kauppoihin, liikuntapaikoille, teatteriin, terveysasemalle, kirkkoon ja sukulaisiin rajoista piittaamatta.
Alueemme vastaa hyvin perinteistä pohjoismaista kuntakäsitystä, jonka mukaan kunnan rajojen tulisi noudattaa kansalaisten arkielämää.

Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista.

Luonnollisessa työssäkäyntialueen kokoisessa kunnassa asukkaat saavat paljon hyötyjä. Päätökset palveluista ja taloudesta tehdään yhdessä pöydässä. Poistamalla päällekkäisyyksiä voidaan ohjata resursseja sinne, missä niitä todella tarvitaan. Voidaan tarjota tasa-arvoiset palvelut alueella. Isommassa yksikössä voidaan tasata satunnaisia
talouden vaihteluita. Tulojen ja menojen kehitystä voidaan ohjata tehokkaammin. Voidaan tehostaa maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnittelua.

Asukkaiden etu on myös se, että Vaasan kaupunkiseudun kilpailukyky valtakunnan muiden kaupunkikeskusten kanssa paranee. Riski menettää täällä jo olevia korkeakouluja ja muita oppilaitoksia, poliisihallintoa, sairaanhoitoa ja elinkeinoelämän palveluja pienenee. Näitä koskevat ratkaisut tehdään Helsingissä ja asiaan vaikuttavat
aina kaupunkiseudun koko ja kehitysnäkymät. Ne ovat myös ratkaisevia, kun päätetään uusien toimintojen sijoittamisesta. Isompi uusi Vaasa on vahvempi elinkeinopoliittinen toimija ja samalla vahvistuu asema kilpailussa ammattitaitoisesta työvoimasta.

Miksi kuntaliitos tarvitaan nyt? Asiat ympärillämme ovat muuttuneet ja muuttuvat nopeasti. Talouden ja ikääntyvän väestön tuomat haasteet ovat jo kaikkien ihmisten tiedossa. Päättäjillä tilanne ja lähivuosien näkymät ovat olleet tiedossa pitkään. Missään kunnassa ei voida rehellisesti väittää, että meillä palvelut hoituvat jatkossakin ilman että
mitään muutoksia tehdään. Valtion heikentyvä talous johtaa pieneneviin valtionapuihin kunnille. Kunnissa on viimeistään nyt ryhdyttävä itse aktiivisesti ja nopeasti toimiin. Kuntavaaleissa on valittava päättäjiä, jotka haluavat rakentaa uutta suurempaa Vaasaa yhdessä naapurien kanssa.

Anita Niemi-Iilahti

Kommentoi