Nya Vasa 2013-2016 -program

Ohjelma - Program

Vision för socialdemokraternas Nya Vasa 2013-2016

Samgången mellan Vasa och Lillkyro kommer att skapa ett nytt Vasa med 65.000 invånare. Arbetet som regionens motor fortsätter med målet att skapa ett Vasa som omfattar arbetspendlingsområdet, vars ekonomi är stark, där servicen och demokratin fungerar och där arbete och rättvisa utgör ledstjärnor.

1. Vi bär ett gemensamt ansvar för barnens och de ungas framtid

2. Håll dig igång så får du hälsa och välmående

 

3. Hälsovårdens och specialsjukvårdens utmaningar och utvecklingsbehov

4. Ett värdigt och gott liv för de äldre

5. Bättre förutsägbarhet i planeringen – fart på planläggningen och byggandet

6. Kvalitet i trafiken

7. Långsiktiga investeringar tryggar sysselsättningen i vår stad

8. Kommuninvånarnas möjligheter att nyttja tjänster och påverka in i ett nytt skede

Kommentoi